Chính sách đòn bẩy

Chỉ áp dụng cho các sản phẩm ngoại hối và kim loại quý trên tài khoản giao dịch zfx cent
Đòn bẩy dựa trên vốn của tài khoản giao dịch
Khi bạn giao dịch các sản phẩm FX và vàng trên tài khoản giao dịch ZFX cent, bạn có thể sử dụng đòn bẩy tối đa lên đến 1:2000 tuỳ thuộc vào vốn trong tài khoản giao dịch của bạn. Để quản lý rủi ro, hệ thống của chúng tôi sẽ tự động giảm đòn bẩy tối đa được áp dụng trong trường hợp việc bổ sung vốn vào tài khoản giao dịch của bạn kích hoạt hệ thống theo chiều hướng đó. Các giao dịch hiện tại của bạn sẽ bị ảnh hưởng bởi thay đổi này. Vui lòng tham khảo các mức độ đòn bẩy dưới đây để biết thêm thông tin.
Vốn của tài khoản giao dịch (USD) Đòn bẩy tối đa
0-3,000 1:2000
>3,000-10,000 1:1000
>10,000-20,000 1:888
>20,000-50,000 1:600
>50,000-100,000 1:400
>100,000-200,000 1:200
>200,000 1:100
Thay đổi đòn bẩy vào cuối tuần và ngày lễ
Là một phần của hệ thống quản lý rủi ro của chúng tôi, để giảm bớt tác động không cần thiết mà thị trường có thể có lên tài khoản giao dịch của khách hàng trong các phiên giao dịch khối lượng thấp, có thể làm thay đổi thị trường, chúng tôi có thể giảm đòn bẩy giao dịch kim loại quý và FX của các tài khoản giao dịch cent ZFX tới tối đa 1:400, thường là 1 giờ trước khi thị trường đóng cửa vào thứ Sáu, và quay lại mức đòn bẩy ban đầu, thường là 0,5 giờ sau khi vào phiên giao dịch mới. Điều này áp dụng cho tất cả các giao dịch mở hiện tại, lệnh chờ xử lý và lệnh mới. Các quy tắc tương tự về đòn bẩy cũng có thể áp dụng trong quá trình công bố tin tức về thay đổi thị trường và các ngày lễ cần thông báo.
Thay đổi đòn bẩy trước các sự kiện thị trường và kinh tế lớn
Là một phần của hệ thống quản lý rủi ro của chúng tôi, để giảm bớt bất kỳ tác động không cần thiết nào mà thị trường có thể có trên tài khoản giao dịch của khách hàng do các sự kiện kinh tế và thị trường lớn, chúng tôi có thể giảm đòn bẩy giao dịch kim loại quý và FX của tài khoản giao dịch ZFX cent tối đa 1:400, thường là 30 phút trước khi công bố và tiếp tục trở lại mức đòn bẩy ban đầu, thường là 10 phút sau thông báo. Điều này áp dụng cho tất cả các trạng thái hiện tại, các lệnh chờ xử lý và lệnh mới.
Xin lưu ý rằng những thay đổi trong tỷ lệ đòn bẩy sẽ ảnh hưởng đến các yêu cầu ký quỹ của tài khoản giao dịch của bạn, và bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng bạn có đủ tiền trong tài khoản giao dịch của mình để duy trì giao dịch. ZFX sẽ điều chỉnh chính sách đòn bẩy của mình để đáp ứng các điều kiện thị trường khác nhau. Vui lòng chú ý đến thông báo do công ty chúng tôi phát hành trong từng thời kỳ.