Phân tích thị trường Dầu

Oil Market Analysis | ZFX Market Outlook

Các Nguy Cơ Tiềm Ẩn Sau Khi Dầu Tăng Mạnh

Nếu tính từ tháng 11 năm 2020 cho tới thời điểm hiện tại, chỉ 4 tháng trôi qua nhưng giá dầu đã tăng tới hơn 75%. Việc triển khai tiêm vaccine đang có tác động tích cực ở một số nước, tạo niềm tin về sự phục hồi sản xuất và nhu cầu về dầu. Bên cạnh đó các gói kích thích kinh tế của Mỹ đang thúc đẩy đà tăng của giá dầu. Phân tích triển vọng thị trường