Thông báo về USDTRY/EURTRY được đặt thành Chế độ “Chỉ đóng” – Tổng tuyển cử Thổ Nhĩ Kỳ 2023 - ZFX

Thông báo

Thông báo về USDTRY/EURTRY được đặt thành Chế độ “Chỉ đóng” – Tổng tuyển cử Thổ Nhĩ Kỳ 2023

Xin lưu ý rằng do Cuộc bầu cử ở Thổ Nhĩ Kỳ sắp diễn ra, thị trường USDTRY và EURTRY sẽ được đặt ở chế độ Chỉ Đóng cửa từ ngày 11 tháng 5 cho đến khi có thông báo mới. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với Bộ phậm chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ thêm.

ZFX / Zeal Capital Market