Thay đổi Đòn bẩy Tài khoản Cent ngày 22/3/2023 - ZFX

Thông báo

Thông báo Thay đổi đòn bẩy tài khoản Cent vào ngày 22/3/2023 bởi Quyết định lãi suất của Fed Hoa Kỳ

Xin lưu ý rằng tất cả các Tài khoản Cent với đòn bẩy FX, XAUUSD và XAGUSD được thiết lập trên 1:400 sẽ tạm thời giảm đòn bẩy xuống mức tối đa 1:400 từ 23:00 ngày 22/3/2023 đến 2:00 sáng ngày 23/3/2023 theo giờ Việt Nam (tức từ 16:00 đến 19:00 ngày 22/3/2023 theo GMT+0). Tài khoản STP tiêu chuẩn và tài khoản ECN không bị ảnh hưởng bởi biện pháp tạm thời này.

Quý khách vui lòng đảm bảo đủ số tiền ký quỹ cần thiết để duy trì các vị thế mở của mình trong khoảng thời gian được đề cập ở trên.

Nếu quý khách có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng liên hệ với Bộ phận Chăm sóc khách hàng của chúng tôi 24/7.

ZFX / Zeal Capital Market