Công cụ giao dịch sẽ bị ảnh hưởng vào ngày 26/5 và 29/5 - ZFX

Thông báo

Các công cụ giao dịch sẽ bị ảnh hưởng vào ngày 26/5 và 29/5/2023

Quý khách xin lưu ý rằng các phiên giao dịch của các công cụ sau sẽ bị ảnh hưởng vào ngày 26/5 và 29/5/2023:

Ký hiệu 26/05/2023
(GMT+1)
29/05/2023
(GMT+1)
HK50 Đóng Mở đến 09:25
ChinaH Đóng Mở đến 09:30

ZFX / Zeal Capital Market