Thông báo và Cập nhật Kinh tế Forex | ZFX

Thông báo

Bảo trì
Thông báo

Lịch bảo trì

Nhằm tối ưu hóa các dịch vụ của chúng tôi và giữ cho trải nghiệm giao dịch của Quý khách luôn suôn sẻ, ZFX thực hiện bảo trì định kỳ của mình hàng tuần.

Trong thời gian bảo trì, (các) dịch vụ đã nêu trong bảng bên dưới có thể bị gián đoạn hoặc tạm thời không khả dụng.

Nếu Quý khách có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Nền tảng 24/02/2024 
MT4 Live01, Live02 và Demo 00:00 – 01:00 Chủ nhật 25/02/2024 (GMT+7)

17:00  – 18:00 UTC Thứ Bảy 24/02/2024 

 
MyZFX 00:00 – 01:00 Chủ nhật 25/02/2024 (GMT+7)

17:00  – 18:00 UTC Thứ Bảy 24/02/2024 

ZFX.Com
Ứng dụng ZFX Mobile 00:00 – 01:00 Chủ nhật 25/02/2024 (GMT+7)

17:00  – 18:00 UTC Thứ Bảy 24/02/2024 

Zeal Rewards
IB Portal

Quý khách xin lưu ý rằng tất cả các Tài Khoản Giao Dịch của ZFX có đòn bẩy FX, XAUUSD và XAGUSD được thiết lập trên 1:500 sẽ tạm thời giảm mức đòn bẩy xuống tối đa 1:500. Đòn bẩy giảm xuống 1:500 sẽ được áp dụng trong các khoảng thời gian sau đây: 

  • 14:15 đến 14:55 (GMT+0) – Ngày 6 tháng 3 năm 2024 – Quyết định về tỷ giá BOC 
  • 12:45 đến 13:25 (GMT+0) – Ngày 7 tháng 3 năm 2024 – Quyết định về lãi suất ECB 
  • 13:00 đến 13:40 (GMT+0) – Ngày 8 tháng 3 năm 2024 – NFP Hoa Kỳ 
  • 12:00 đến 12:40 (GMT+0) – Ngày 12 tháng 3 năm 2024 – CPI Hoa Kỳ 
  • 02:30 đến 03:10 (GMT+0) – Ngày 19 tháng 3 năm 2024 – Quyết định lãi suất BOJ 
  • 03:00 đến 03:40 (GMT+0) – Ngày 19 tháng 3 năm 2024 – Quyết định về tỷ giá RBA  
  • 17:30 đến 18:10 (GMT+0) – Ngày 20 tháng 3 năm 2024 – Quyết định về lãi suất Fed  
  • 08:00 đến 08:40 (GMT+0) – Ngày 21 tháng 3 năm 2024 – Quyết định tỷ giá SNB 
  • 11:30 đến 12:10 (GMT+0) – Ngày 21 tháng 3 năm 2024 – Quyết định tỷ giá BOE  

Vui lòng đảm bảo rằng Quý khách có đủ số tiền ký quỹ cần thiết để duy trì các vị thế mở của mình trong khoảng thời gian được đề cập ở trên. 

Nếu Quý khách có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng liên hệ với Bộ phận Chăm sóc Khách hàng của chúng tôi. 

ZFX / Zeal Capital Market.